Μέλη (Τακτικά)

Ως τακτικά μέλη του Σ.Ν.Τ.Κ  μπορούν να γίνονται οι:

I. Επαγγελματίες ενήλικοι μουσικοί-τραγουδιστές-χορευτές-ηθοποιοί.

II. Ερασιτέχνες ενήλικοι μουσικοί-τραγουδιστές-χορευτές-ηθοποιοί.

III. Νέοι ανήλικοι έως 18 που ασχολούνται η που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική το τραγούδι το χορό και το θέατρο.

IV. Ενήλικοι που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική το τραγούδι το χορό και το θέατρο. 

Εκτός των προηγουμένων, βασική προϋπόθεση για να γίνει κάποιος "τακτικό μέλος", είναι η πλήρης ταύτιση με τους σκοπούς του συλλόγου και όχι η αντίθεση με αυτούς λόγω συμφερόντων και άλλων αιτιών.

Τα τακτικά μέλη διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι με την προϋπόθεση να είναι ταμειακά τακτοποιημένα.