Επικοινωνία

Σύνολο Νυκτών & Τοξοτών Οργάνων Κρήτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οδός: Κτίριο Ψυγείου Λιμένα Ηρακλείου  |  ΤΚ: 71110 Ηράκλειο Ν. Ηρακλείου

Γεωγρ. Κώδ: Δήμος Ηρακλείου  |  Τηλ: 6985 606 113  |  synolontk@hotmail.com

Το όνομα είναι υποχρεωτικό .
Το τηλέφωνο είναι υποχρεωτικό και μπορεί να είναι μόνο αριθμός.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.
Το μήνυμα είναι υποχρεωτικό .