Μέλη (Junior)

Ως Junior μέλη μπορούν να γίνουν παιδιά και νέοι από 6 έως 18 ετών με την προϋπόθεση ότι ο γονέας υπογράφει αντί του παιδιού.