ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ

Το χοροθέατρο είναι η τρίτη δράση που θα προσπαθήσει να αναπτύξει το σύνολο ΣΝΤΚ. Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή έως ότου μαζευτούν οι εγγραφές των νέων μελών για αυτή τη δράση.