ΤΟ Δ.Σ.

Περίοδος Μάρτιος 2015
Δ.Σ: Πρόεδρος: Μαράκη Αγγελική
       Αντιπρόεδρος: Μαυρομανωλάκης Σταύρος
       Γραμματέας: Κουδουμάς Κώστας
       Ταμίας: Ρόσκος Γαβριήλ 
       Μέλος:  Περάκης Γιώργος
                     Χριστοφάκης Παύλος
                     Κουναλάκη Γεωργία
       Αναπληρωματικά μέλη: Διαλεκτάκης Αντώνης
 
 
Περίοδος Οκτώβριος 2013 – Μάρτιος 2015
Δ.Σ: Πρόεδρος: Περάκης Γιώργος
       Αντιπρόεδρος: Μαυρομανωλάκης Σταύρος
       Γραμματέας: Κουδουμάς Κώστας
       Ταμίας: Χαραλαμπάκης Αντώνης
       Μέλος: Μπέσης Παντελής
       Αναπληρωματικά μέλη: Ρόσκος Γαβριήλ & Νικολιδάκης Σάββας 
 
 
 
Περίοδος: Μάιος 2012 – Σεπτέμβριος 2013.
Δ.Σ: Πρόεδρος: Γωνιανάκη-Μανουκάκη Μαρία
       Αντιπρόεδρος: Ψωμάς Γιάννης
       Γραμματέας: Αμαργιανιτάκη Γαλάτεια
       Ταμίας: Κοσκερίδης Γιάννης
       Μέλος: Γεωργιλαδάκης Αλέκος