ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ως τακτικά μέλη του Σ.Ν.Τ.Κ  μπορούν να γίνονται οι:

I.  Επαγγελματίες ενήλικοι μουσικοί-τραγουδιστές-χορευτές-ηθοποιοί.
II. Ερασιτέχνες ενήλικοι μουσικοί-τραγουδιστές-χορευτές-ηθοποιοί.
III.Νέοι έως 18 ετών που ασχολούνται ή που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική, το τραγούδι, το χορό και το θέατρο.
IV.Ενήλικοι που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική, το τραγούδι, το χορό και το θέατρο.

Εκτός των προηγουμένων, βασική προϋπόθεση για να γίνει κάποιος «τακτικό μέλος», είναι η πλήρης ταύτιση με τους σκοπούς του συλλόγου και όχι η αντίθεση με αυτούς λόγω συμφερόντων και άλλων αιτιών.

Τα τακτικά μέλη διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι με την προϋπόθεση να είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

Η ετήσια συνδρομή στο Σ.Ν.Τ.Κ έχει καθοριστεί στα 120 (εκατόν είκοσι) ευρώ και διαρκεί 12 (δώδεκα) μήνες, από την ημερομηνία εγγραφής στο σύλλογο.

Ο υποψήφιος για τακτικό μέλος, πρέπει να μας στείλει:

Την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ που βρίσκεται στο site μας,όπως επίσης και:

 1.  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).
 3.  Αν υπάρχουν: απλές φωτοτυπίες των Τίτλων Μουσικών Σπουδών (Πτυχία, Διπλώματα κ.λπ. οποιασδήποτε  ειδικότητας), που κατέχει. Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από το εξωτερικό, καλό είναι να συνοδεύονται  και από απλή φωτοτυπία της αξιολόγησής τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ (ώστε το αρχείο μας να είναι πλήρως    ενημερωμένο).
 4.  Ένα απλό βιογραφικό των δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
 5.  Όλα τα παραπάνω τα καταθέτετε στα γραφεία του σωματείου μαζί με την εγγραφή (10 ευρώ).

Δικαιώματα των μελών του «Συνόλου Νυκτών & Τοξοτών Οργάνων Κρήτης» (ΣΝΤΚ)

Κάθε μέλος του ΣΝΤΚ έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του ΣΝΤΚ και να παίρνει μέρος στις ψηφοφορίες.
 • Να εκλέγει και να εκλέγεται.
 • Να παρακολουθεί δωρεάν μαθήματα μουσικής μαζί με τα μέλη του Συνόλου στις πρόβες του Συνόλου.
 • Να ταξιδεύει στα σημεία διεξαγωγής των συναυλιών του ΣΝΤΚ.
 • Να παρακολουθεί δωρεάν τις συναυλίες του ΣΝΤΚ.
 • Να συμμετέχει στις εκδρομές που οργανώνει το ΣΝΤΚ.
 • Να έχει έκπτωση σε επιλεγμένα καταστήματα του Ηρακλείου με την επίδειξη της κάρτα μέλους του ΣΝΤΚ.
 • Να συμμετέχει σε άλλες δράσεις που θα οργανώσουμε όπως μαθήματα οργάνων, φωνητικής, μουσικής, χορού, καλών τεχνών κ.α.

Υποχρεώσεις των μελών του «Συνόλου Νυκτών & Τοξοτών Οργάνων Κρήτης» (ΣΝΤΚ)

 • Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις απόφασεις της γενικής συνέλευσης, του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του σωματείου.
 • Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του σωματείου.
 • Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο σωματείο εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα.