ΣΚΟΠΟΣ

•Η διάδοση της πολιτιστικής, μουσικής, κουλτούρας-παράδοσης της πατρίδας μας.

•Η ανάπτυξη σχέσεων φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του αλλά και όλων των Ελλήνων.

•Η επιμόρφωση των μελών του σε θέματα ιστορίας, μουσικής της Ελλάδας και όχι μόνο.

•Η οργάνωση επιμορφωτικών κοινωνικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως μουσικές παραστάσεις, διαλέξεις, προβολές, συνέδρια,  θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ μουσικής και χορού, κτλ.

•Η ίδρυση, βιβλιοθήκης (ιστορίας και πολιτισμού, μουσικής και χορευτικής παράδοσης), λέσχης ή άλλων κέντρων ψυχαγωγίας.

•Η οργάνωση εκδρομών και μουσικών εκδηλώσεων.

•Η συνεργασία με όμοια αναγνωρισμένα σωματεία και εταιρείες που έχουν  ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς επίσης και η συνεχής επικοινωνία με επιστήμονες και καλλιτέχνες (μουσικούς, λογοτέχνες, γιατρούς,  διανοούμενους, ιερείς, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, κτλ) που μπορούν να βοηθήσουν στο έργο του Συλλόγου.