ΠΡΟΦΙΛ

 Το Σύνολο Νυκτών και Τοξοτών Οργάνων Κρήτης (Σ.Ν.Τ.Κ.) βασίζεται σε μια ιδιωτική πρωτοβουλία εμπνευστής της όποιας είναι ο μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής, Μιχαήλ Ε.Μαρακομιχελάκης.

  Το Σ.Ν.Τ.Κ. δημιουργήθηκε στα τέλη του 2011 με την ελπίδα χάραξης μιας διαφορετικής αισθητικής γύρω από τις τέχνες. Εμείς, λοιπόν, καταθέτουμε μια διαφορετική πρόταση χωρίς να προσπαθούμε να εκτοπίσουμε νοοτροπίες, καλλιτέχνες και παραδόσεις. Για εμάς η τέχνη δεν έχει σύνορα, μόνες προϋποθέσεις, η καλαισθησία και η σοβαρότητα. Μέσα από σωστές δομές όπου υπάρχει τάξη, πειθαρχία, γνώση και δουλειά η τέχνη βρίσκεται στο ψηλότερο σκαλί. Είναι διαφορετικό απλά να αγγίζουμε την ψυχή μας και διαφορετικό να την χαϊδεύουμε με αξίες και ιδανικά, με τα οποία θα μπορεί να διακρίνει και να επιλέγει το καλαίσθητο και το ιδανικό, από το φτηνό και το ψεύτικο.

 Το Σ.Ν.Τ.Κ. είναι ένα σύνολο πολλαπλών δράσεων όπως: ορχήστρα, χορωδία και θεατροχορευτική ομάδα που μπορούν και συνυπάρχουν αλλά και να λειτουργούν ως αυτοτελή σχήματα. Το Σ.Ν.Τ.Κ. δεν περιορίζεται μόνο στην τοπική μας παράδοση, στο ρεπερτόριό του περιλαμβάνονται θέματα από πολλές παραδόσεις. Αυτό που ίσως να μπερδεύει μερικούς είναι η χρήση παραδοσιακών οργάνων στην ορχήστρα. Όμως, για ένα ανοιχτό μυαλό αυτό δεν είναι ούτε περιορισμός,ούτε κατάχρηση. Εξάλλου, η χρήση αυτών των οργάνων σε ρεπερτόριο άλλων παραδό-σεων εξασφαλίζει μια «οικειότητα».Το ρεπερτόριο είναι ενορχηστρωμένο από τον μαέστρο σύμφωνα με την προσωπική του μουσική αισθητική και τις ανάγκες του συνόλου.

   «Επιλέξαμε να κοιτάξουμε τις τέχνες και ειδικότερα τη μουσική και το χορό από μια άλλη οπτική γωνία, από αυτήν που δεν περιορίζεται απλά στα στενά πλαίσια της διασκέδασης, μιας και αυτό το κάνουν πολλοί και με μεγάλη επιτυχία. Εμείς πάμε λίγο πιο πέρα. Εκεί που η τέχνη είναι παιδεία, μόρφωση, ψυχαγωγία. Εκεί που η τέχνη ακουμπάει βαθύτερα την ανθρώπινη φύση. Εκεί που η τέχνη γίνεται τρόπος ζωής.»                                                                                                                        Μιχαήλ Ε.Μαρακομιχελάκης