ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

«Η εκπαίδευση στη μουσική και την ποίηση είναι οι πλέον απαραίτητες. Πρώτον διότι ο ρυθμός και η αρμονία επηρεάζουν την ψυχή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο… και δεύτερον, επειδή όποιος είναι σωστά εκπαιδευμένος στη μουσική και την ποίηση αισθάνεται αμέσως την έλλειψη ή την κακή κατασκευή των πραγμάτων. Και επειδή γνωρίζει τι να αποστρέφεται, επαινεί και αποδέχεται το καλό [ωραίο] και, γαλουχημένος από αυτό, γίνεται και αυτός καλός.» (Πλάτωνας)