ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

   Ως αρωγά μέλη χαρακτηρίζονται με απόφαση του Δ.Σ. όσοι προσφέρουν τακτική χρηματική ή άλλη βοήθεια στο Σύλλογο, χωρίς να είναι τακτικά  μέλη. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα και καμία (άλλη πλην της προβλεπόμενης βοήθειας) υποχρέωση απέναντι στο Σύλλογο.

 

             ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

  • Αεράκης Γιώργος